Mes de Gener

Cal tenir en compte les condicions climàtiques en tot moment.

Podarem les oliveres, reduirem al màxim el reg de totes les plantes i gespes. Pot ser un bon moment per fer les revisions del reg.

Cal deixar abonat tot el jardí, més endavant ja podrem abonar les gespes. Entrecavar els parteres que ho necessitin així el fred podrà destruir ous i larves de possibles paràsits.

Mes de Desembre

Durant aquest mes podem sembrar anemones, jacints, crisantems, pensaments. S’ha de vigilar amb les zones d’ombra i el fred.

Podem podar i abonar generosament els rosers, així per Sant Jordi podrem collir les primeres roses.